Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

28. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“, siječanj 2022.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   Radovi na LOT 2 – […]
2. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta […]
16. prosinca 2021.

PREUZIMANJE SPECIJALIZIRANIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Riječ je o dva specijalizirana komunalna vozila, vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama.
26. studenoga 2021.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Radovi na LOT 2 započeti radovi na kolektorima K51, K53 i K54 te vodovodima V51, V53 i V54 koji se protežu paralelno uz kolektore. Izvedeni su slijedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, hidranata. Zatrpan je rov te je ugrađen tamponski sloj u širini rova. Do sada su na LOT 2 u cijelosti realizirani slijedeći elementi projekta: Eleborat iskolčenja, označavanje priključaka, Geotehnički elaborat te Projekt regulacije prometa. Elementi koji su djelomično realizirani, a kraj se očekuje tek po završetku projekta su: Elaborat osiguranja dokaza te gradilišni uredi. Izrada izvedbenog projekta predviđena je do kraja studenog 2021. Radovi na fekalnim kolektorima te na vodoopskrbi realiziraju se u skladu s planom, a neki su započeli i prije predviđenog datuma početka radova.
28. listopada 2021.

POČETAK RADOVA NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Početkom listopada 2021. započeli su radovi na Aglomeraciji Imotski. Pripremni radovi i iskopi započeti su još u rujnu i to na području LOT 3 – točnije, Vinjana Donjih U mjesecu rujnu izrađivao se izvedbeni projekt primarnih kolektora, iskolčavala se trasa sekundarne mreže te su započeti zemljani radovi na crpnoj stanici CS 5 Vinjani Donji. Obilježavale su se postojeće instalacije, vršen je iskop probnih šliceva za utvrđivanje trase vodovoda.
14. rujna 2021.

Planirani početak radova na Aglomeraciji Imotski

Dana 14. rujna 2021. u Imotskom održan je sastanak  predstavnika Hrvatskih voda s relevantnim dionicima koji sudjeluju u realizuaciji projekta Aglomeracija Imotski. Točnije, održan je sastanak s predstavnicima Grada Imotskog te Općine Proložac na području kojih će se provoditi radovi. Na sastanku su nazočili i predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. koje je nositelj projekta te glavni inženjer tvrtke koja  će vršiti nadzor budućih radova u projektu Aglomeracije.
31. kolovoza 2021.

Promidžba i vidljivost projekta aglomeracija Imotski

U sklopu realizacije projekta Aglomeracije Imotski, dio aktivnosti odnosi se i na promidžbu i vidljivost. Svrha Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti je pružiti komunikacijsku podršku tijekom provede Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski.
22. srpnja 2021.

Odgoda početka radova za LOT 2 i LOT 3

U srpnju 2021., na projektu „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ određena je odgoda početka radova za LOT 2 (Glavina donja – Zapad, Proložac I Postranje) i LOT 3 (Glavina donja – Istok, Medvidovića Draga, Donji Vinjani). Radovi će započeti poslije 15. kolovoza 2021. Također, tokom srpnja 2021., u izradi je projektna dokumentacija za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te je izvođač radova u pregovorima s proizvođačima opreme.
30. lipnja 2021.

Prijava početka radova

Dana 25.06.2021.godine u predmetu izgradnje linijskih građevina LOT 3 - Vinjani Donji, Medvidovića Draga i istočni dio Donje Glavine, Vodovod Imotske krajine d.o.o. kao naručitelj poslova prijavio je početak izvođenja radova, kako za glavnu mrežu, tako i za sekundarnu mrežu. Izvođači radova su zajednica ponuditelja IZGRADNJA FUTURA d.o.o. Donji Stupnik, TOP MONTAŽA d.o.o., Vinjani Donji i ENERGOHERC d.o.o., Zagreb.