Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

25. ožujka 2021.

Preuzimanje radnih strojeva za potrebe Projekta

Preuzimanje radnih strojeva za potrebe Projekta   U sklopu realizacije projekta, dana 24.03.2021. realizirana je primopredaja radnih strojeva koji su nabavljeni u sklopu projekta “IZGRADNJA SUSTAVA […]
7. siječnja 2021.

O projektu

O projektu   Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog […]