Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

30. lipnja 2021.

Prijava početka radova

Dana 25.06.2021.godine u predmetu izgradnje linijskih građevina LOT 3 - Vinjani Donji, Medvidovića Draga i istočni dio Donje Glavine, Vodovod Imotske krajine d.o.o. kao naručitelj poslova prijavio je početak izvođenja radova, kako za glavnu mrežu, tako i za sekundarnu mrežu. Izvođači radova su zajednica ponuditelja IZGRADNJA FUTURA d.o.o. Donji Stupnik, TOP MONTAŽA d.o.o., Vinjani Donji i ENERGOHERC d.o.o., Zagreb.
26. svibnja 2021.

Projektiranje

Na projektu „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ tijekom svibnja 2021. započete su radnje na projektiranju i početku istražnih radova na […]
26. svibnja 2021.

Isporuka galanterije

Predstavnici Naručitelja – komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o., krajem travnja 2021. preuzeli su najveći dio promotivne galanterije koja je reallizirana u sklopu Ugovora za pružanje […]
30. travnja 2021.

Preuzeta vozila nabavljena u sklopu projekta

U sklopu realizacije projekta, krajem travnja 2021. u procesu je finalizacija preuzimanja vozila koji su nabavljeni u sklopu projekta “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“. Točnije, predstavnici Naručitelja – komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. u sklopu ugovora o isporuci opreme za održavanje sustava javne odvodnje Grupa 2 - Vozila za prijevoz radnika i opreme/materijala su preuzeli 2 vozila: Vozilo za prijevoz radnika/opreme Renault TRAFIC te vozilo za prijevoz opreme/materijala proizvođača Mitsubishi L 200. Ukupna vrijednost isporučenih vozila iznosi 386.977,20 kuna (bez PDV-a).
29. travnja 2021.

Uvođenje u posao

S danom 28.4.2021. uvedena je u posao zajednica ponuditelja: KATIĆ BAU d.o.o. i VODOTEHNIKA d.d. i to na projektu Izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski, izgradnja linijskih građevina za Područje 2 – Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja – zapad, Donji Proložac i Postranje.
26. ožujka 2021.

Potpisana su 3 ugovora o radovima u sklopu realizacije projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI

Potpisana su 3 ugovora o radovima u sklopu realizacije projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI   U prostorijama Pučkog otvorenog […]
25. ožujka 2021.

Preuzimanje radnih strojeva za potrebe Projekta

Preuzimanje radnih strojeva za potrebe Projekta   U sklopu realizacije projekta, dana 24.03.2021. realizirana je primopredaja radnih strojeva koji su nabavljeni u sklopu projekta “IZGRADNJA SUSTAVA […]
7. siječnja 2021.

O projektu

O projektu   Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog […]