Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

31. svibnja 2022.

Predstavljanje projekta po školama; za mlađe uzraste na području provođenja aglomeracije Imotski.

U pripremi je realizacija mini predstavljanja projekta po školama i to mlađim uzrastima na području provođenja aglomeracije Imotski. U pripremi su tri predstavljanja - dva predstavljanja za 3. razrede u OŠ Stjepan Radić u Imotskom te jedno predstavljanje u područnoj školi Vinjani Donji. Načelna ideja prezentacije projekta Aglomeracije Imotski je educiranje djece o važnosti pročišćavanja voda te općenito - edukacija o vodama koje nas okružuju u domaćinstvu.
15. travnja 2022.

Potpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   POTPIS UGOVORA u sklopu projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH […]
31. ožujka 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“, veljača 2022.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – veljača 2022.   NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ […]
28. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“, siječanj 2022.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   Radovi na LOT 2 – […]
2. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta […]
16. prosinca 2021.

PREUZIMANJE SPECIJALIZIRANIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Riječ je o dva specijalizirana komunalna vozila, vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama.
26. studenoga 2021.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Radovi na LOT 2 započeti radovi na kolektorima K51, K53 i K54 te vodovodima V51, V53 i V54 koji se protežu paralelno uz kolektore. Izvedeni su slijedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, hidranata. Zatrpan je rov te je ugrađen tamponski sloj u širini rova. Do sada su na LOT 2 u cijelosti realizirani slijedeći elementi projekta: Eleborat iskolčenja, označavanje priključaka, Geotehnički elaborat te Projekt regulacije prometa. Elementi koji su djelomično realizirani, a kraj se očekuje tek po završetku projekta su: Elaborat osiguranja dokaza te gradilišni uredi. Izrada izvedbenog projekta predviđena je do kraja studenog 2021. Radovi na fekalnim kolektorima te na vodoopskrbi realiziraju se u skladu s planom, a neki su započeli i prije predviđenog datuma početka radova.
28. listopada 2021.

POČETAK RADOVA NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Početkom listopada 2021. započeli su radovi na Aglomeraciji Imotski. Pripremni radovi i iskopi započeti su još u rujnu i to na području LOT 3 – točnije, Vinjana Donjih U mjesecu rujnu izrađivao se izvedbeni projekt primarnih kolektora, iskolčavala se trasa sekundarne mreže te su započeti zemljani radovi na crpnoj stanici CS 5 Vinjani Donji. Obilježavale su se postojeće instalacije, vršen je iskop probnih šliceva za utvrđivanje trase vodovoda.
14. rujna 2021.

Planirani početak radova na Aglomeraciji Imotski

Dana 14. rujna 2021. u Imotskom održan je sastanak  predstavnika Hrvatskih voda s relevantnim dionicima koji sudjeluju u realizuaciji projekta Aglomeracija Imotski. Točnije, održan je sastanak s predstavnicima Grada Imotskog te Općine Proložac na području kojih će se provoditi radovi. Na sastanku su nazočili i predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. koje je nositelj projekta te glavni inženjer tvrtke koja  će vršiti nadzor budućih radova u projektu Aglomeracije.