Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

14. rujna 2021.

Planirani početak radova na Aglomeraciji Imotski

Dana 14. rujna 2021. u Imotskom održan je sastanak  predstavnika Hrvatskih voda s relevantnim dionicima koji sudjeluju u realizuaciji projekta Aglomeracija Imotski. Točnije, održan je sastanak s predstavnicima Grada Imotskog te Općine Proložac na području kojih će se provoditi radovi. Na sastanku su nazočili i predstavnici komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. koje je nositelj projekta te glavni inženjer tvrtke koja  će vršiti nadzor budućih radova u projektu Aglomeracije.
31. kolovoza 2021.

Promidžba i vidljivost projekta aglomeracija Imotski

U sklopu realizacije projekta Aglomeracije Imotski, dio aktivnosti odnosi se i na promidžbu i vidljivost. Svrha Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti je pružiti komunikacijsku podršku tijekom provede Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski.
22. srpnja 2021.

Odgoda početka radova za LOT 2 i LOT 3

U srpnju 2021., na projektu „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ određena je odgoda početka radova za LOT 2 (Glavina donja – Zapad, Proložac I Postranje) i LOT 3 (Glavina donja – Istok, Medvidovića Draga, Donji Vinjani). Radovi će započeti poslije 15. kolovoza 2021. Također, tokom srpnja 2021., u izradi je projektna dokumentacija za Uređaj za pročišćavanje otpadnih voda te je izvođač radova u pregovorima s proizvođačima opreme.
30. lipnja 2021.

Prijava početka radova

Dana 25.06.2021.godine u predmetu izgradnje linijskih građevina LOT 3 - Vinjani Donji, Medvidovića Draga i istočni dio Donje Glavine, Vodovod Imotske krajine d.o.o. kao naručitelj poslova prijavio je početak izvođenja radova, kako za glavnu mrežu, tako i za sekundarnu mrežu. Izvođači radova su zajednica ponuditelja IZGRADNJA FUTURA d.o.o. Donji Stupnik, TOP MONTAŽA d.o.o., Vinjani Donji i ENERGOHERC d.o.o., Zagreb.
26. svibnja 2021.

Projektiranje

Na projektu „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ tijekom svibnja 2021. započete su radnje na projektiranju i početku istražnih radova na […]
26. svibnja 2021.

Isporuka galanterije

Predstavnici Naručitelja – komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o., krajem travnja 2021. preuzeli su najveći dio promotivne galanterije koja je reallizirana u sklopu Ugovora za pružanje […]
30. travnja 2021.

Preuzeta vozila nabavljena u sklopu projekta

U sklopu realizacije projekta, krajem travnja 2021. u procesu je finalizacija preuzimanja vozila koji su nabavljeni u sklopu projekta “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“. Točnije, predstavnici Naručitelja – komunalnog poduzeća Vodovod Imotske krajine d.o.o. u sklopu ugovora o isporuci opreme za održavanje sustava javne odvodnje Grupa 2 - Vozila za prijevoz radnika i opreme/materijala su preuzeli 2 vozila: Vozilo za prijevoz radnika/opreme Renault TRAFIC te vozilo za prijevoz opreme/materijala proizvođača Mitsubishi L 200. Ukupna vrijednost isporučenih vozila iznosi 386.977,20 kuna (bez PDV-a).
29. travnja 2021.

Uvođenje u posao

S danom 28.4.2021. uvedena je u posao zajednica ponuditelja: KATIĆ BAU d.o.o. i VODOTEHNIKA d.d. i to na projektu Izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski, izgradnja linijskih građevina za Područje 2 – Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja – zapad, Donji Proložac i Postranje.
26. ožujka 2021.

Potpisana su 3 ugovora o radovima u sklopu realizacije projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI

Potpisana su 3 ugovora o radovima u sklopu realizacije projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI   U prostorijama Pučkog otvorenog […]