Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >

17. lipnja 2022.

MINI PREDSTAVLJANJE PROJEKTA REALIZACIJE AGLOMERACIJE IMOTSKI U OSNOVNOJ ŠKOLI IVAN LEKO U PROLOŠCU

U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI Mini predstavljanje projekta realizacije aglomeracije imotski u Osnovnoj školi Ivan Leko […]
17. lipnja 2022.

MINI PREDSTAVLJANJE PROJEKTA REALIZACIJE AGLOMERACIJE IMOTSKI U PODRUČNOJ OSNOVNOJ ŠKOLI U GLAVINI DONJOJ

U SKLOPU REALIZACIJE PROJEKTA IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI Mini predstavljanje projekta realizacije aglomeracije Imotski u Osnovnoj školi Glavini Donjoj. […]
31. svibnja 2022.

Predstavljanje projekta po školama; za mlađe uzraste na području provođenja aglomeracije Imotski.

U pripremi je realizacija mini predstavljanja projekta po školama i to mlađim uzrastima na području provođenja aglomeracije Imotski. U pripremi su tri predstavljanja - dva predstavljanja za 3. razrede u OŠ Stjepan Radić u Imotskom te jedno predstavljanje u područnoj školi Vinjani Donji. Načelna ideja prezentacije projekta Aglomeracije Imotski je educiranje djece o važnosti pročišćavanja voda te općenito - edukacija o vodama koje nas okružuju u domaćinstvu.
15. travnja 2022.

Potpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   POTPIS UGOVORA u sklopu projekta IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH […]
31. ožujka 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“, veljača 2022.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – veljača 2022.   NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ […]
28. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“, siječanj 2022.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   Radovi na LOT 2 – […]
2. veljače 2022.

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“   Realizacija – prosinac 2021./siječanj 2022.   NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta […]
16. prosinca 2021.

PREUZIMANJE SPECIJALIZIRANIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Riječ je o dva specijalizirana komunalna vozila, vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama.
26. studenoga 2021.

RADOVI NA PROJEKTU „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“

Radovi na LOT 2 započeti radovi na kolektorima K51, K53 i K54 te vodovodima V51, V53 i V54 koji se protežu paralelno uz kolektore. Izvedeni su slijedeći radovi: iskopi, ugradnja posteljice i obloge cjevovoda, ugradnja cijevi i okana, hidranata. Zatrpan je rov te je ugrađen tamponski sloj u širini rova. Do sada su na LOT 2 u cijelosti realizirani slijedeći elementi projekta: Eleborat iskolčenja, označavanje priključaka, Geotehnički elaborat te Projekt regulacije prometa. Elementi koji su djelomično realizirani, a kraj se očekuje tek po završetku projekta su: Elaborat osiguranja dokaza te gradilišni uredi. Izrada izvedbenog projekta predviđena je do kraja studenog 2021. Radovi na fekalnim kolektorima te na vodoopskrbi realiziraju se u skladu s planom, a neki su započeli i prije predviđenog datuma početka radova.