Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolovPREUZIMANJE SPECIJALIZIRANIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Dana 15. 12. 2021. realizirana je primopredaja specijalnih komunalnih vozila u sklopu Ugovora o nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje za potrebe realizacije projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski“. Riječ je o dva specijalizirana komunalna vozila, vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama. Oba vozila nose marku proizvođača MAN, dok je nadogradnja izrađena od tvrtke Sliško d.o.o. Konkretno – riječ je o modelima MAN TGM 18.320 (vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi ukupne zapremnine spremnika 8.000 litara) te MAN TGM 18.290 (vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama koje ima vakuum pumpu kapaciteta usisavanja 1.250 m3/h).


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov
NOVOSTI:

PREUZIMANJE SPECIJALIZIRANIH KOMUNALNIH VOZILA ZA ODRŽAVANJE KANALIZACIJSKOG SUSTAVA

Dana 15. 12. 2021. realizirana je primopredaja specijalnih komunalnih vozila u sklopu Ugovora o nabavi opreme za održavanje sustava javne odvodnje za potrebe realizacije projekta „Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski“. Riječ je o dva specijalizirana komunalna vozila, vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi te vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama. Oba vozila nose marku proizvođača MAN, dok je nadogradnja izrađena od tvrtke Sliško d.o.o. Konkretno – riječ je o modelima MAN TGM 18.320 (vozilo za pročišćavanje i usisavanje nečistoća iz kanalizacijskih cijevi ukupne zapremnine spremnika 8.000 litara) te MAN TGM 18.290 (vozilo za čišćenje i uklanjanje sadržaja septičkih jama koje ima vakuum pumpu kapaciteta usisavanja 1.250 m3/h).


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK