Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolovPotpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina

u okviru projekta „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ potpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina Grupa 4 – LOT 4: Vodoopskrba aglomeracije Imotski koja podrazumijeva radove na području Grada Imotskog, Medvidovića Drage, Glavine Donje, Donjih Vinjana, Donjeg Prološca, Postranja, Grubina, Druma, Šumeta, Kamenmosta, Hršćevana, Zmijavaca, Runovića, Slivnog, Poljica te Lokvičića.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov
NOVOSTI:

Potpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina

u okviru projekta „IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ potpisan ugovor za radove u predmetu izgradnje linijskih građevina Grupa 4 – LOT 4: Vodoopskrba aglomeracije Imotski koja podrazumijeva radove na području Grada Imotskog, Medvidovića Drage, Glavine Donje, Donjih Vinjana, Donjeg Prološca, Postranja, Grubina, Druma, Šumeta, Kamenmosta, Hršćevana, Zmijavaca, Runovića, Slivnog, Poljica te Lokvičića.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK