Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Elaborat zaštite okoliša

za postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš za izgradnju vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije ImotskiPoslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Mirelom Jukić
NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – prosinac 2023.

Radovi na LOT 2 – područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje: KANALIZACIJSKA MREŽA – Izvedeno je 17.367 metara gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 942 metra tlačnih cjevovoda. Izvedena su 640 gravitacijska kućnih priključaka te 7 tlačnih kućnih priključaka. Izvedeno je 100% radova na CS (crpnim stanicama) PROLOŽAC 8, PROLOŽAC 9 te CS PROLOŽAC 10. VODOOPSKRBNA MREŽA Izvedena je rekonstrukcija 13.218 metara vodoopskrbne mreže te rekonstrukcija 398 kućnih priključaka.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani: KANALIZACIJSKA MREŽA – Izvedeno je 16.366 metara gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 688 gravitacijskih kućnih priključaka. Izvedeno je 1.786 metara tlačnih cjevovoda. Također započeti su radovi na crpnim stanicama te je dovršeno: 100% građevinskih radova na KCS VINJANI 1, KCS VINJANI 2., KCS VINJANI 3., KCS VINJANI 4. I na KCS VINJANI 5. VODOOPSKRBNA MREŽA – Izvedena je rekonstrukcija 8.981 metar vodoopskrbne mreže te je rekonstruirano 554 kućnih priključaka.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Mirelom Jukić


NOVOSTI:

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – prosinac 2023.

Radovi na LOT 2 – područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje: KANALIZACIJSKA MREŽA – Izvedeno je 17.367 metara gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 942 metra tlačnih cjevovoda. Izvedena su 640 gravitacijska kućnih priključaka te 7 tlačnih kućnih priključaka. Izvedeno je 100% radova na CS (crpnim stanicama) PROLOŽAC 8, PROLOŽAC 9 te CS PROLOŽAC 10. VODOOPSKRBNA MREŽA Izvedena je rekonstrukcija 13.218 metara vodoopskrbne mreže te rekonstrukcija 398 kućnih priključaka.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani: KANALIZACIJSKA MREŽA – Izvedeno je 16.366 metara gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 688 gravitacijskih kućnih priključaka. Izvedeno je 1.786 metara tlačnih cjevovoda. Također započeti su radovi na crpnim stanicama te je dovršeno: 100% građevinskih radova na KCS VINJANI 1, KCS VINJANI 2., KCS VINJANI 3., KCS VINJANI 4. I na KCS VINJANI 5. VODOOPSKRBNA MREŽA – Izvedena je rekonstrukcija 8.981 metar vodoopskrbne mreže te je rekonstruirano 554 kućnih priključaka.  


Pročitaj više >