Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov


Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan
NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – kolovoz 2023.

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – na kanalizacijskoj mreži izvedeno je 16.135 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 942 m tlačnih cjevovoda. Izveden je 581 gravitacijski kućni priključak te 7 tlačnih kućnih priključaka. Izvedeno je 100% radova na CS Proložac. Na vodoopskrbnoj mreži izvedeno je 10.952 m vodoopskrbne mreže te je rekonstruirano 316 kućnih priključaka.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani – na kanalizacijskoj mreži izvedeno je 14.038 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje i 488 gravitacijska kućna priključka. te je dovršeno: 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 1., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 2., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 3., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 4. i 90% građevinskih radova na KCS VINJANI 5. Na vodoopskrbnoj mreži izvedena je rekonstrukcija 6.357 m te je rekonstruiran 361 kućni priključak.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan


NOVOSTI:

NASTAVAK RADOVA u sklopu projekta „ IZGRADNJA VODNO-KOMUNALNE INFRASTRUKTURE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ Realizacija – kolovoz 2023.

Radovi na LOT 2 - područje 2. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – na kanalizacijskoj mreži izvedeno je 16.135 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje te 942 m tlačnih cjevovoda. Izveden je 581 gravitacijski kućni priključak te 7 tlačnih kućnih priključaka. Izvedeno je 100% radova na CS Proložac. Na vodoopskrbnoj mreži izvedeno je 10.952 m vodoopskrbne mreže te je rekonstruirano 316 kućnih priključaka.

Radovi na LOT 3 – područje 3. Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja istok, Medvidovića Draga i D. Vinjani – na kanalizacijskoj mreži izvedeno je 14.038 m gravitacijskih cjevovoda odvodnje i 488 gravitacijska kućna priključka. te je dovršeno: 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 1., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 2., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 3., 85% građevinskih radova na KCS VINJANI 4. i 90% građevinskih radova na KCS VINJANI 5. Na vodoopskrbnoj mreži izvedena je rekonstrukcija 6.357 m te je rekonstruiran 361 kućni priključak.  


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
38.326.045,48 EUR / 288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
21.455.388,26 EUR / 161.655.622,84 HRK