Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolovPromidžba i vidljivost

U sklopu realizacije projekta Aglomeracije Imotski, dio aktivnosti odnosi se i na promidžbu i vidljivost. Svrha Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti je pružiti komunikacijsku podršku tijekom provede Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski.

Izvršenjem Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti za potrebe provedbe Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski ostvaruju se sljedeći ciljevi


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov
NOVOSTI:

Promidžba i vidljivost

U sklopu realizacije projekta Aglomeracije Imotski, dio aktivnosti odnosi se i na promidžbu i vidljivost. Svrha Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti je pružiti komunikacijsku podršku tijekom provede Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski.

Izvršenjem Ugovora o uslugama promidžbe i vidljivosti za potrebe provedbe Projekta izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanje otpadnih voda i vodoopskrbe aglomeracije Imotski ostvaruju se sljedeći ciljevi


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK