Projekt je sufinancirala Europska unija iz programa za konkurentnost i koheziju. Saznaj više >


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme

{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov


Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan
Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski

Radovi na LOT 2  - područje 2.  Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – od početka radova u prvom tjednu listopada 2021. do kraja lipnja 2022. izvršeni su sljedeći radovi: Izvedeno je 6.748 metara cjevovoda odvodnje te 205 gravitacijskih kućnih priključaka na kanalizacijskoj mreži, dok je na vodoopskrbnoj mreži izvedena rekonstrukcija 5.023 metra vodoopskrbne mreže te su rekonstruirana 129 kućna priključka. Inače, u lipnju su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora: K22, K23, K30, K30.2, K32, K34, K34.1,K40, K44, K44.2 i K39 te vodovoda V23, V30.2, V32.2, V44 I V 34.1 koji se protežu paralelno uz kolektore.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK


IZGRADNJA:
{{percmaxnr}}
metara nove odvodnje
{{percmaxnr}}
novih kućnih priključaka vodovoda
{{percmaxnr}}
m1 novog vodovoda
{{percmaxnr}}
m3 zapremnina nove vodospreme
{{percmaxnr}}
mjernih regulacijskih otvora
{{percmaxnr}}
crpnih stanica
{{percmaxnr}}
kišna preljeva
{{percmaxnr}}
retencija i pjeskolov/mastolov

Poslušajte radijsku emisiju
"Srijedom aktualno", radija Imotski
s Tanjom Karoglan


NOVOSTI:

Izgradnja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Imotski

Radovi na LOT 2  - područje 2.  Kanalizacijska i vodoopskrbna mreža naselja Glavina Donja zapad, Donji Proložac i Postranje – od početka radova u prvom tjednu listopada 2021. do kraja lipnja 2022. izvršeni su sljedeći radovi: Izvedeno je 6.748 metara cjevovoda odvodnje te 205 gravitacijskih kućnih priključaka na kanalizacijskoj mreži, dok je na vodoopskrbnoj mreži izvedena rekonstrukcija 5.023 metra vodoopskrbne mreže te su rekonstruirana 129 kućna priključka. Inače, u lipnju su vršeni radovi na sljedećim trasama kolektora: K22, K23, K30, K30.2, K32, K34, K34.1,K40, K44, K44.2 i K39 te vodovoda V23, V30.2, V32.2, V44 I V 34.1 koji se protežu paralelno uz kolektore.


Pročitaj više >

Projekt “IZGRADNJA SUSTAVA ODVODNJE I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I VODOOPSKRBE AGLOMERACIJE IMOTSKI“ (Projekt) je lokalnog karaktera, koji se sufinancira sredstvima EU u okviru Operativnog programa za konkurentnost i koheziju 2014-2020. godinu.


Pročitaj više >

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA
288.767.589,69 HRK

EU SUFINANCIRANJE
161.655.622,84 HRK